اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=135933&title=نقد کفاره در مسیحیت/ آیا به صلیب کشیده شدن عیسی کفاره گناهان مردم است؟

اشتراک گذاری