اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=136100&title=نظر مرحوم حداد درباره شریعتی

اشتراک گذاری