اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=14096&title=آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

اشتراک گذاری