اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=14133&title=آيا استفاده از عطر در روزه اشكال دارد

اشتراک گذاری