اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=14341&title=آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد

اشتراک گذاری