اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=14630&title=آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهد

اشتراک گذاری