اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=15232&title=آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم

اشتراک گذاری