اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=15435&title=احكام زكات فطره دانشجويان و سربازان

اشتراک گذاری