اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=15772&title=حكم باطل كردن روزه قضا

اشتراک گذاری