اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=16028&title=كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن

اشتراک گذاری