اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=16126&title=استفاده از مسواك و نخ دندان در روزه

اشتراک گذاری