اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=16398&title=مبلغ فطریه و كفاره امسال براي هر نفر

اشتراک گذاری