اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=16941&title=تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم

اشتراک گذاری