اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=17004&title=آيا خودمان مي توانيم مرجع انتخاب كنيم

اشتراک گذاری