اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=17398&title=اگر مرجع در مسئله اي فتوا نداده باشد

اشتراک گذاری