اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=17639&title=شبهه آیا خدا جهان را ساخته است

اشتراک گذاری