اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=17846&title=نماز روز يكشنبه ماه ذي قعده

اشتراک گذاری