اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=17910&title=مسح پا بر روي جوراب نازك اشكال دارد

اشتراک گذاری