اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19002&title=راه شستن شرعي فرش براي رفع نجاست

اشتراک گذاری