اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19083&title=رسيدن آب به ساير اعضا در غسل

اشتراک گذاری