اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19210&title=شرح حديث من مات و لم يعرف امام زمانه

اشتراک گذاری