اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19307&title=نماز دهه اول ذي الحجة و واعدنا موسي

اشتراک گذاری