اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19354&title=سنت هاي غلط ازدواج از منظر رهبر انقلاب

اشتراک گذاری