اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19596&title=آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد

اشتراک گذاری