اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19632&title=امام باقر ع و سازماندهی تشکیلات تشیع

اشتراک گذاری