اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19951&title=احكام تيمم بدل از غسل و وضو

اشتراک گذاری