اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=19959&title=تیمم بر چه چیزهایی صحیح است

اشتراک گذاری