اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=20037&title=نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد

اشتراک گذاری