اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=20432&title=آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است

اشتراک گذاری