اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=20436&title=استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم

اشتراک گذاری