اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=21102&title=آيا ترشحات دستشویی نجس است

اشتراک گذاری