اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=21444&title=دعای وضو گرفتن همراه با آداب وضو

اشتراک گذاری