اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22255&title=شركت در نماز جمعه در ايام عادت ماهانه

اشتراک گذاری