اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22333&title=اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند

اشتراک گذاری