اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22368&title=حيض شدن در ايام روزه نذري

اشتراک گذاری