اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22395&title=احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده

اشتراک گذاری