اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22437&title=ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي

اشتراک گذاری