اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22480&title=حكم نزديكي قبل از غسل حيض

اشتراک گذاری