اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22483&title=زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا

اشتراک گذاری