اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=24075&title=احكام پوشش پا و ديدن نامحرم

اشتراک گذاری