اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=24363&title=نگاه کردن به زنان در تلویزیون یا فیلم های سینمایی

اشتراک گذاری