اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=24474&title=حكم چت كردن با نامحرم چيست

اشتراک گذاری