اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=24849&title=حكم بوسيدن و روبوسي چيست

اشتراک گذاری