اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=25957&title=خمس سپرده گذاري در بانك

اشتراک گذاری