اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=25963&title=آیا سرمایه کسب و کار خمس دارد

اشتراک گذاری