اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=26043&title=حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست

اشتراک گذاری