اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=26081&title=مصرف کردن وام در غير جهت آن

اشتراک گذاری