اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=26528&title=بخشش اموال به قصد فرار از خمس

اشتراک گذاری