اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=28192&title=حکم نزدیکی در ایام شهادت

اشتراک گذاری