اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=28313&title=خروج از مسجد در اعتکاف

اشتراک گذاری